Sponsorer

Dykkerklubben Nuser takker alle sponsorer

for at fremme undervandssporten og fællesskabet i foreningslivet 
Vejle Kommune bakker klubben op på en lang række

områder så som lokaletilskud til klubhuset, 

hal træningstider, 

elite træning, lederudvikling og udstyrKlubben har modtaget puljer til fremme af fællesskaber på tværs af 

klubbens hold

 Nuser´s forskellige hold modtager løbende puljemidler til udstyr.

VIR´s slogan :  Det bedste sted at leveStøtteklub der især er gode til at

bakke op med de lidt mere skæve

ting og sager 

Nusers

VENNER

Dette er pladsen til næste sponsor , velkommen